APPLE WATCH SERIES 5

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Series 5 (GPS) 40mm GRAY / Black   99% LL/A HẾT
Series 5 (GPS) 40mm GOLD / Pink 99% LL/A HẾT
Series 5(LTE) 44mm GOLD / Pink 97% LL/A (ESIM) 3.500.000
Series 5 (LTE) 40mm SILVER / WHITE 99% LL/A (ESIM) HẾT