IPHONE 12

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12 Mini – 128gb XANH 97% VN/A HẾT
iPhone 12 Mini – 64gb GRAY   99% VN/A HẾT
iPhone 12 Mini – 64gb SILVER  99% LL/A HẾT
iPhone 12 Mini – 64gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Mini  – 64gb XANH 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Mini – 64gb XANH 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Mini – 128gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 12 Mini – 128gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Mini – 128gb XANH  99% LL/A HẾT
iPhone 12 Mini – 128gb SILVER 99% LL/A HẾT