APPLE WATCH SERIES S6 – S7 99%

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Series 6 (GPS)  40mm RED 99% LL/A HẾT
Series 6 (GPS) 40mm SILVER / WHITE 99% LL/A HẾT
Series 6 (GPS) 40mm GOLD / Pink 97% LL/A HẾT
Series 6 (GPS) 42mm GOLD / Pink
99% LL/A  HẾT
Series 6(GPS) 42mm GRAY / Black   99% LL/A HẾT
Series 6 (GPS) 44mm SILVER / WHITE 99% LL/A HẾT
Series 6 (GPS) 44mm RED 99% LL/A HẾT
 
Series 7 (LTE) 45mm MIDNIGHT
99% LL/A HẾT
Series 7 (GPS) 38mm MIDNIGHT 98% LL/A HẾT
Series 7 (GPS) 38mm RED 99% LL/A HẾT
Series 7 (GPS) 42mm BLUE
99% LL/A HẾT
Series 7 (GPS) 41mm STARLIGHT 99% LL/A HẾT
Series 7 (GPS) 42mm GREEN 99% LL/A HẾT