APPLE WATCH SERIES 3

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Series 3 (LTE) 38mm GRAY / Black   99% LL/A HẾT
Series 3 (LTE) 38mm SILVER / WHITE 99% LL/A HẾT
Series 3 (LTE) 38mm GOLD / Pink 97% LL/A HẾT
Series 3 (LTE) 38mm GOLD / Pink
99% LL/A  HẾT
Series 3 (LTE) 42mm GRAY / Black   99% LL/A HẾT
Series 3 (LTE) 42mm SILVER / WHITE 99% LL/A HẾT
Series 3 (LTE) 42mm GOLD / Pink 99% LL/A HẾT
       
Series 3 (GPS) 38mm GRAY / Black  (THÉP)
99% LL/A HẾT
Series 3 (GPS) 38mm GRAY / Black 98% LL/A HẾT
Series 3 (GPS) 38mm GOLD / Pink 99% LL/A HẾT
Series 3 (GPS) 42mm GRAY / Black  
99% LL/A HẾT
Series 3 (GPS) 42mm SILVER / WHITE 99% LL/A HẾT
Series 3 (GPS) 42mm GOLD / Pink 99% LL/A HẾT