Thay dây cảm biến, loa, cam trước, mic 6G/6S

180,000