SẢN PHẨM ÉP KÍNH – THAY KÍNH ÉP CẢM ỨNG – THAY CẢM ỨNG
IPHONE 5G, 5S, 5SE, 5C 150.000
IPHONE 6G 200.000
IPHONE 6S 250.000
IPHONE 6 PLUS 300.000
IPHONE 6S PLUS 350.000
IPHONE 7G 350.000
IPHONE 8G 400.000
IPHONE 7 PLUS 400.000
IPHONE 8 PLUS 450.000
IPHONE X 850.000 1.100.000
IPHONE XS 1.000.000 1.100.000
IPHONE XS MAX 1.000.000 1.300.000
IPHONE XR 900.000 1.000.000
IPHONE 11 900.000 1.000.000
IPHONE 11 PRO 1.200.000 1.400.000
IPHONE 11 PRO MAX 1.300.000 1.500.000
IPAD 2,3,4 400.000
IPAD AIR 1 – GEN 5 500.000
IPAD AIR 2 700.000 900.000
IPAD GEN 6 750.000
IPAD GEN 7 1.200.000
IPAD PRO 9.7 700.000 1.100.000
IPAD MINI 1,2,3 400.000
IPAD MINI 4 800.000 1.100.000
APPLE WATCH S1 900.000
APPLE WATCH S2 1.400.000
APPLE WATCH S3 1.400.000
APPLE WATCH S4 1.100.000 1.400.000
     
SAM SUNG, OPPO, VIVO… CALL CALL