IPHONE 11 

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 11   – 64gb GREEN 97% LL/A  7.200.000
iPhone 11  – 64gb SILVER 98% LL/A 7.900.000
iPhone 11  – 64gb PURPLE 99% LL/A 8.300.000
iPhone 11  – 64gb YELOW 99% LL/A 8.300.000
iPhone 11  – 64gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 64gb GRAY 99% LL/A 8.300.000
iPhone 11  – 128gb GRAY 99% LL/A HẾT 
iPhone 11  – 128gb GREEN 98% VN/A HẾT 
iPhone 11  – 128gb GREEN 99% LL/A HẾT 
iPhone 11  – 128gb PURPLE 99% J/A HẾT 
iPhone 11  – 128gb SILVER 99% CH/A HẾT 
iPhone 11  – 128gb GRAY 99% ZA/A HẾT