IPHONE 11 

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 11   – 64gb PURPLE 99% LL/A  7.390.000
iPhone 11  – 64gb RED 98% LL/A HẾT 
iPhone 11  – 64gb RED 99% LL/A 7.390.000
iPhone 11  – 64gb GRAY 98% LL/A 6.990.000
iPhone 11  – 64gb GRAY 98% LL/A HẾT 
iPhone 11  – 64gb GRAY 99% LL/A 7.390.000
iPhone 11  – 64gb SILVER 97% LL/A 5.990.000
iPhone 11  – 128gb GRAY 99% LL/A 7.890.000
iPhone 11  – 128gb GREEN 99% LL/A HẾT 
iPhone 11  – 128gb PURPLE 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 128gb SILVER 99% CH/A HẾT 
iPhone 11  – 128gb GRAY 99% ZA/A HẾT