IPHONE 11 

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 11   – 64gb XANH 99% LL/A  HẾT
iPhone 11  – 64gb RED  99% LL/A 8.500.000
iPhone 11  – 64gb GRAY 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 64gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 64gb RED 97% LL/A HẾT
iPhone 11  – 64gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 128gb RED 99% LL/A  HẾT
iPhone 11  – 128gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 128gb XANH 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 256gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 256gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 256gb GRAY 99% LL/A  HẾT