IPHONE 11 

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 11   – 64gb GREEN 99% LL/A  HẾT
iPhone 11  – 64gb TÍM  99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 64gb GRAY 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 64gb GRAY 99% LL/A HẾT
iPhone 11  – 64gb RED 99% LL/A 8.800.000
iPhone 11  – 64gb SILVER 99% LL/A 8.800.000
iPhone 11  – 128gb GRAY 99% VN/A (T10/2023) 9.800.000
iPhone 11  – 128gb GREEN 98% VN/A 8.900.000
iPhone 11  – 128gb GREEN 99% ZA/A 9.300.000
iPhone 11  – 128gb TÍM 99% J/A 9.300.000
iPhone 11  – 128gb SILVER 99% CH/A 9.300.000
iPhone 11  – 128gb GRAY 99% ZA/A 9.300.000