IPHONE 11 PRO 

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN ( VNĐ )
iPhone 11 Pro  – 64gb ĐEN 98% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro – 64gb GOLD  98% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro  – 64gb XANH  98% LL/A 8.200.000
iPhone 11 Pro – 64gb GOLD 98% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro  – 256gb XANH 99% VN/A HẾT
iPhone 11 Pro  – 256gb GOLD 99% LL/A 8.800.000
iPhone 11 Pro  – 256gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro  – 256gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro – 512gb GOLD 99% LL/A HẾT