IPHONE 12

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12   – 64gb GREEN 97% LL/A HẾT
iPhone 12  – 64gb GRAY   99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb SILVER  99% LL/A HẾT
iPhone 12 – 128gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb GREEN 99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 12   – 128gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb GREEN  99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb SILVER 99% LL/A HẾT