IPHONE 12

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12   – 64gb BLUE 98% LL/A 7.390.000
iPhone 12  – 64gb GRAY   99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 64gb SILVER  99% LZ/A HẾT
iPhone 12 – 64gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 12  –64gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb GREEN 99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 12   – 128gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb GREEN  99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb SILVER 99% LL/A HẾT