IPHONE 12

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12   – 64gb RED 99% LL/A 12.990.000
iPhone 12  – 64gb GRAY   99% LL/A 12.900.000
iPhone 12  – 128gb SILVER  99% LL/A 13.800.000
iPhone 12 – 128gb  BLUE 99% LL/A 13.800.000
iPhone 12  – 128gb GRAY  99% LL/A 13.800.000
iPhone 12  – 128gb GREEN 99% LL/A 13.800.000
iPhone 12  – 128gb BLUE 99% LL/A 13.900.000
iPhone 12   – 128gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb XANH  99% LL/A HẾT
iPhone 12  – 128gb SILVER 99% LL/A HẾT