IPHONE 12 PRO – 12 PRO MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12 Pro   – 128gb GRAY 99% J/A HẾT
iPhone 12 Pro  – 128gb SILVER 99% LL/A 10.690.000
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD 99% LL/A 10.690.000
iPhone 12 Pro  – 128gb BLUE  99% LL/A 10.690.000
iPhone 12 Pro – 256gb GRAY  98% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 98% LL/A 13.390.000
iPhone 12 Pro Max –128gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE 99% J/A (T01/2025) HẾT
iPhone 12 Pro Max –256gb BLUE 98%  LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE 99% 3F/A 13.890.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAY 99% ZD/A 14.390.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE 99% LL/A 14.390.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE 99% ZA/A (2SIM) HẾT
iPhone 12 Pro Max – 512gb BLUE 99% RU/A HẾT