IPHONE 12 PRO – 12 PRO MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12 Pro   – 128gb GOLD 99% LL/A  HẾT
iPhone 12 Pro  – 128gb BLUE  99% LL/A  HẾT
iPhone 12 Pro  – 128gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD 98% VN/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY  99% LL/A 16.800.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD 97% LL/A 15.200.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 98% LL//A 16.200.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVER 98%  LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 98% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gbSILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD 99% LL/A HẾT