IPHONE 12 PRO – 12 PRO MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12 Pro   –128gb GRAY  99% LL/A 15.600.000
iPhone 12 Pro  – 128gb BLUE  99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro  – 128gb BLUE  98% LL/A 15.390.000
iPhone 12 Pro – 128gb GRAY 98% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY  99% LL/A 19.800.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD 99% LL/A 19.800.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 98,9% LL/A 18.900.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVER 98,9% LL/A 18.900.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD 98,9% LL/A 18.900.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY 98% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVER 98%  LL/A 18.600.000 
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 98% LL/A 18.600.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD 99% LL/A 20.800.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVER 99% LL/A 20.800.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAY 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE 99% LL/A 20.800.000
iPhone 12 Pro Max – 512gb GOLD 99% LL/A HẾT