IPHONE 12 PRO – 12 PRO MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 12 Pro   – 128gb GOLD 99% J/A HẾT
iPhone 12 Pro  – 128gb GOLD  99% LL/A 13.800.000
iPhone 12 Pro  – 256gb SILVER 99% J/A 14.600.000
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD 99% J/A 14.600.000
iPhone 12 Pro  – 256gb BLUE  99% J/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 97% LL/A 15.800.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE 98% LL/A 16.500.000
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD 98% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVER 99% LL/A 17.500.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD 99% LL/A 17.200.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD 99%  LL/A 17.390.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD 99% LL/A 17.500.000
iPhone 12 Pro Max – 512gb SILVER 99% RU/A 17.300.000
iPhone 12 Pro Max – 512gb GRAY 99% LL/A 17.500.000
iPhone 12 Pro Max – 512gb GOLD 99% LL/A 17.500.000
iPhone 12 Pro Max – 512gb BLUE 99% RU/A HẾT