IPHONE 13

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 13   – 128gb PINK 98% LL/A HẾT
iPhone 13  – 128gb BLUE   99% J/A HẾT
iPhone 13  – 128gb GREEN  97% LL/A HẾT
iPhone 13 – 128gb GRAY  99,9% VN/A (T06/24) HẾT
iPhone 13  –128gb GRAY  99% J/A HẾT
iPhone 13  – 256gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 13  – 256gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 13  – 256gb GREEN  99% LL/A HẾT
iPhone 13  – 256gb SILVER 99% LL/A HẾT