IPHONE 13

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 13   – 128gb PINK 99% J/A 11.600.000
iPhone 13  – 128gb RED  99% J/A HẾT
iPhone 13  – 128gb SILVER   99% J/A HẾT
iPhone 13  – 256gb PINK 99% VN/A HẾT
iPhone 13  – 256gb RED 99% LL/A HẾT
iPhone 13  – 256gb GREEN  99% LL/A HẾT
iPhone 13  – 256gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 13  – 256gb BLACK  99% LL/A HẾT
HẾT