IPHONE 13 PRO – 13 PRO MAX 99%

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 13 Pro   –128gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro  – 128gb GREEN  99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro  – 128gb SILVER  99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro – 128gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro – 256gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 128gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max   –128gb GRAY  99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 256gb BLUE 98% LL/A (BH T12/2022) 23.900.000
iPhone 13 Pro Max – 256gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb GREEN 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max  –256gb BLUE 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 256gb GREEN 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 256gb BLUE 98% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 512gb BLUE 99% LL/A HẾT