IPHONE 13 -13 PRO – 13 PRO MAX 99%

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 13  Pro  –128gb BLUE 99% VN/A HẾT
iPhone 13 Pro  – 128gb GRAY  99% VC/A HẾT
iPhone 13 Pro  – 128gb SILVER  99% VC/A HẾT
iPhone 13 Pro – 128gb GOLD 99% VC/A 14.390.000 Sale⇓ 13.890.000
iPhone 13 Pro – 256gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 128gb GOLD 99% VC/A 16.390.000
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLUE 99% VC/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 128gb GRAY 99% VC/A 16.390.000
iPhone 13 Pro Max – 128gb SILVER 99% VC/A HẾT
iPhone 13 Pro Max   –128gb GRAY 99% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLUE 98% LL/A HẾT
iPhone 13 Pro Max – 256gb GREEN 97% LL/A 15.990.000
iPhone 13 Pro Max  –256gb SILVER 98% LL/A 17.390.000
iPhone 13 Pro Max – 256gb GRAY 99% LL/A 17.890.000
iPhone 13 Pro Max – 256gb SILVER 99% LL/A 17.890.000
iPhone 13 Pro Max – 256gb GREEN 99% LL/A 17.690.000