IPHONE 14 PRO MAX 

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
14 PRO MAX 128GB GRAY 99% LL/A  HẾT
14 PRO MAX 128GB GOLD 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 128GB SILVER 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 128GB PURPLE 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 256GB GRAY 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 256GB GOLD 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 256GB SILVER 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 256GB PURPLE 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 512GB GOLD 99% VN/A (BH T12/2023) HẾT
14 PRO MAX 512GB GRAY 99% LL/A HẾT
14 PRO MAX 512GB SILVER 99% LL/A HẾT