IPHONE 15 PLUS

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 15 PLUS   – 128gb PINK 99% LL/A  HẾT 
iPhone 15 PLUS – 128gb YELLOW  99% LL/A HẾT 
iPhone 15 PLUS  – 128gb GRAY 99% LL/A HẾT 
iPhone 15 PLUS  – 128gb BLUE 99% LL/A HẾT 
iPhone 15 PLUS  – 128gb GREEN 99% LL/A HẾT 
iPhone 15 PLUS  – 128gb GRAY 99% LL/A HẾT 
iPhone15 PLUS – 256gb BLUE 99% LL/A HẾT 
iPhone 15 PLUS  – 256gb GREEN 98% VN/A HẾT 
iPhone 15 PLUS – 256gb GREEN 99% LL/A HẾT 
iPhone 15 PLUS  – 256gb PINK 99% LL/A HẾT
iPhone 15 PLUS  – 256gb GRAY 99% CH/A HẾT 
iPhone 15 PLUS  – 256gb GRAY 99% ZA/A HẾT