IPHONE 5S – 5SE

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 5S – 16GB ĐEN ( LL )  99% LL/A HẾT
iPhone 5S – 16GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 5S –16GB GOLD ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 5S – 16GB HỒNG( LL)  97% LL/A HẾT
iPhone 5S – 16GB HỒNG( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 5SE – 64GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 5SE– 64GB ĐEN ( LL)   99% LL/A HẾT
iPhone 5SE– 32GB ĐEN ( LL)   98% LL/A HẾT
iPhone 5SE– 64GBGOLD ( LL) 99% LL/A HẾT
iPhone 5SE – 32GBHỒNG( LL)  99% LL/A HẾT