IPHONE 6S

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 6S – 16GB ĐEN ( LL )  99% LL/A HẾT
iPhone 6S – 16GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 6S –16GB GOLD ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 6S – 16GB HỒNG( LL)  97% LL/A HẾT
iPhone 6S – 16GB HỒNG( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 6S – 32GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 6S– 32GB ĐEN ( LL)   99% LL/A HẾT
iPhone 6S– 32GB ĐEN ( LL)   98% LL/A HẾT
iPhone 6S– 32GBGOLD ( LL) 99% LL/A HẾT
iPhone 6S – 32GBHỒNG( LL)  99% LL/A HẾT
       
iPhone 6S – 64GBTRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 6S– 64GBĐEN ( LL)   99% LL/A HẾT
iPhone 6S– 64GBGOLD ( LL) 99% LL/A HẾT
iPhone 6S – 64GBHỒNG( LL)  99% LL/A HẾT