IPHONE 7G

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 7G – 32GB TRẮNG( LL )  99% LL/A HẾT
iPhone 7G – 32GB HỒNG ( LL )  99% LL/A HẾT
iPhone 7G – 32GB ĐEN ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 7G – 32GB GOLD  ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 7G – 32GB RED ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 7G – 32GB ĐEN ( LL)  97% LL/A HẾT
iPhone 7G – 128GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 7G– 128GB ĐEN ( LL)   98% LL/A HẾT
iPhone 7G– 128GB GOLD ( LL) 98% LL/A HẾT
iPhone 7G – 128GB RED ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 7G – 128GB HỒNG( LL)  97% LL/A HẾT