IPHONE 7PLUS

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 7PLUS – 32GB HỒNG ( LL )  99% LL/A 4.890.000
iPhone 7PLUS – 32GB HỒNG  ( LL)  99% LL/A 4.300.000
iPhone 7PLUS – 32GBSILVER ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 7PLUS –32GB HỒNG ( LL)  98% LL/A  4.600.000
iPhone 7PLUS – 32GB GOLD( LL)  98% LL/A 4.500.000
iPhone 7PLUS – 32GB GOLD( LL)  97% LL/A HẾT
       
iPhone 7PLUS– 128GB RED  ( LL)   98% LL/A 5.700.000
iPhone 7PLUS – 128GBSILVER ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 7PLUS– 128GB HỒNG ( LL)   99% LL/A HẾT
iPhone 7PLUS– 128GB ĐEN  ( LL)   99% LL/A HẾT
iPhone 7PLUS– 128GB GOLD ( LL) 99% LL/A HẾT
iPhone 7PLUS – 256GB RED ( LL)  97% LL/A HẾT
iPhone 7PLUS – 256GB HỒNG( LL)  99% LL/A  HẾT