IPHONE 8G

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 8G – 64GB RED( LL )  99% LL/A HẾT
iPhone 8G – 64GB ĐEN ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 8G – 64GB GOLD ( LL)  98% LL/A HẾT
iPhone 8G – 64GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 8G – 64GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 8G – 256GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone 8G– 256GB ĐEN ( LL)   99% LL/A HẾT
iPhone 8G– 256GB GOLD ( LL) 99% LL/A HẾT
iPhone 8G – 256GB RED ( LL)  99% LL/A HẾT