IPHONE 8PLUS

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 8PLUS – 64GB ĐEN ( LL )  99% LL/A  4.990.000 Sale⇓ 4.690.000
iPhone 8PLUS – 64GB GOLD  ( LL)  99% LL/A  4.990.000 Sale⇓ 4.690.000
iPhone 8PLUS – 64GB RED ( LL )  99% J/A  4.990.000 Sale⇓ 4.690.000
iPhone 8PLUS – 64GB TRẮNG ( LL)  99% J/A  4.990.000 Sale⇓ 4.690.000
iPhone 8PLUS – 64GB GOLD ( LL)  99% J/A  4.990.000 Sale⇓ 4.690.000
iPhone 8PLUS – 64GB GOLD ( LL)  98% LL/A  4.390.000
iPhone 8PLUS – 256GB ĐEN ( LL)  99% LL/A  HẾT
iPhone 8PLUS– 256GB TRẮNG ( LL)   99% LL/A  HẾT
iPhone 8PLUS– 256GB GOLD ( LL) 99% LL/A  HẾT
iPhone 8PLUS – 256GB RED ( LL)  99% LL/A  HẾT