IPHONE 11 PRO MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 11 Pro Max – 64gb GRAY 99% LL/A 11.500.000
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH 99% LL/A 11.500.000
iPhone 11 Pro Max –64gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH  98% LLA HẾT
iPhone 11 Pro Max – 64gb SILVER  99% LL/A 11.500.000
       
iPhone 11 Pro Max – 256gb XANH 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max –256gb GOLD 99% LL/A 12.500.000
iPhone 11 Pro Max – 256gb SILVER 99% LL/A 12.500.000
iPhone 11 Pro Max – 256gb GRAY 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 512gb XANH 99% LL/A  HẾT
iPhone 11 Pro Max –512gb SILVER 99% LL/A  HẾT
iPhone 11 Pro Max – 512gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max –512gb GRAY 99% LL/A HẾT