IPHONE 11 PRO MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 11 Pro Max – 64gb GOLD 99% LL/A 13.900.000
iPhone 11 Pro Max – 64gb SILVER 99% LL/A 13.900.000
iPhone 11 Pro Max –64gb GRAY 99% LL/A 13.900.000
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH  99% LLA HẾT
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH  97% LL/A HẾT
       
iPhone 11 Pro Max – 256gb XANH 98% LL/A 14.900.000
iPhone 11 Pro Max –256gb GRAY 99% LL/A 15.800.000
iPhone 11 Pro Max – 256gb GOLD 99% LL/A 15.800.000
iPhone 11 Pro Max – 256gb SILVER 99% LL/A 15.600.000
iPhone 11 Pro Max – 256gb XANH 98% LL/A 15.800.000
iPhone 11 Pro Max – 256gb XANH 99% LL/A  HẾT
iPhone 11 Pro Max –512gb SILVER 98% LL/A  HẾT
iPhone 11 Pro Max – 512gb XANH 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max –512gb GRAY 99% LL/A HẾT