IPHONE 11 PRO MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH 99% LL/A 10.900.000
iPhone 11 Pro Max – 64gbGOLD 99% LL/A 10.800.000
iPhone 11 Pro Max –64gb GRAY 99% LL/A 10.900.000
iPhone 11 Pro Max – 64gb GOLD  98% LLA HẾT
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH  97% LLA 9.990.000
LL/A
iPhone 11 Pro Max –256gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 256gb SILVER 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 256gb SILVER 99% LL/A 11.900.000
iPhone 11 Pro Max – 512gb XANH 98% LL/A  HẾT
iPhone 11 Pro Max –512gb SILVER 99% LL/A  HẾT
iPhone 11 Pro Max – 512gb GOLD 99% LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max –512gb GRAY 99% LL/A HẾT