IPHONE X

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone X – 64GB TRẮNG ( LL )  99% J/A HẾT
iPhone X – 64GB ĐEN ( LL)  98% LL/A 5.200.000 SALE⇓ 4.900.000
iPhone X – 64GB TRẮNG ( LL)  98% LL/A HẾT
iPhone X – 64GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone X – 256GB TRẮNG ( LL)  98% VN/A HẾT
iPhone X – 256GB TRẮNG ( LL) 97% LL/A HẾT
iPhone X – 256GB ĐEN ( LL) 99% LL/A  HẾT