IPHONE XS – XR 99%

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone XS – 64GB GOLD  97% LL/A HẾT
0iPhone XS – 64GB ĐEN   98% LL/A  5.390.000
iPhone XS – 64GB GOLD  98% LL/A HẾT
iPhone XS– 64GB TRẮNG   99% J/A 6.390.000 Sale⇓ 5.990.000
iPhone XS– 64GB GOLD  99% J/A HẾT
iPhone XS – 64GB TRẮNG   99% J/A 6.490.000 Sale5.990.000
iPhone XS – 64GB ĐEN   99% J/A 6.490.000 Sale5.990.000
     
iPhone XS – 256GB GOLD 98% LL/A HẾT
iPhone XS – 256GB TRẮNG   97% LL/A HẾT
iPhone XS – 256GB GOLD  99% LL/A HẾT
iPhone XS – 256GB ĐEN   99% J/A HẾT
iPhone XR – 64GB BLUE 99% J/A HẾT