IPHONE XS

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone XS – 64GB ĐEN  ( LL )  99% LL/A 7.000.000
iPhone XS – 64GB GOLD ( LL )  99% LL/A 7.000.000
iPhone XS – 64GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A 7.000.000
iPhone XS – 64GB TRẮNG  ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone XS – 64GB GOLD ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone XS – 64GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone XS – 256GB ĐEN ( LL)   99% LL/A HẾT
iPhone XS – 256GB GOLD ( LL) 99% LL/A HẾT