IPHONE XS -XR 99%

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone XS – 64GBTRẮNG  ( LL )  99% LL/A 6.800.000
iPhone XS – 64GB TRẮNG ( LL )  98% LL/A 6.500.000
iPhone XS – 64GB GOLD ( LL)  99% LL/A 6.800.000
iPhone XS – 64GB ĐEN  ( LL)  99% LL/A 6.800.000
iPhone XS – 256GB GOLD ( LL )  99% LL/A 7.200.000
iPhone XS – 256GB TRẮNG ( LL)  99% LL/A 7.200.000
iPhone XS – 512GB GOLD ( LL)   99% LL/A 7.500.000
iPhone XS – 512GB TRẮNG ( LL) 99% LL/A 7.500.000