IPHONE XS MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone XSM – 64GB ĐEN ( LL )  98% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB ĐEN ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB GOLD ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB GOLD ( LL)  97% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB ĐEN  ( LL)  99% LL/A 8.600.000
iPhone XSM – 64GB TRẮNG  ( LL)  99% LL/A 8.600.000
iPhone XSM – 64GB GOLD  ( LL)  99% LL/A 8.600.000
     
iPhone XSM –256GB GOLD( LL)  98% LL/A 10.300.000
iPhone XSM – 256GB ĐEN ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 256GB GOLD (LL)  97% LL/A HẾT
iPhone XSM – 256GB GOLD ( LL)   97% LL/A HẾT
iPhone XSM – 256GB TRẮNG  ( LL)  99% LL/A HẾT
iPhone XSM– 256GB TRẮNG( LL) 99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 512GB GOLD ( LL)   97% LL/A HẾT