IPHONE XS MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone XSM – 64GB GOLD  97% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB GOLD  98% LL/A 6.590.000
iPhone XSM – 64GB ĐEN   99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB ĐEN    99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GBGOLD  99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB TRẮNG   99% LL/A 7.590.000
iPhone XSM – 64GB ĐEN   99% LL/A 7.590.000
     
iPhone XSM –256GB ĐEN   99% LL/A 8.790.000 Sale⇓ 8.490.000
iPhone XSM – 256GB GOLD 99% LL/A 8.790.000 Sale⇓ 8.490.000
iPhone XSM – 256GB GOLD   98% LL/A 8.100.000
iPhone XSM – 256GB GOLD  99% LL/A HẾT
iPhone XSM– 256GB TRẮNG   99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 512GB GOLD  99% LL/A HẾT