IPHONE XS MAX

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPhone XSM – 64GB GOLD  98% LL/A 7.290.000
iPhone XSM – 64GB TRẮNG   98% LL/A 7.390.000
iPhone XSM – 64GB GOLD  99% LL/A 7.590.000
iPhone XSM – 64GB TRẮNG   99% LL/A 7.800.000
iPhone XSM – 64GB ĐEN   99% LL/A 7.990.000
iPhone XSM – 64GB TRẮNG   99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 64GB GOLD  99% LL/A 7.790.000
     
iPhone XSM –256GB ĐEN   99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 256GB GOLD 98% LL/A HẾT
iPhone XSM – 256GB TRẮNG   99% LL/A 8.790.000
iPhone XSM – 256GB GOLD  99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 256GB ĐEN   99% J/A HẾT
iPhone XSM– 256GB TRẮNG   99% LL/A HẾT
iPhone XSM – 512GB GOLD  99% LL/A HẾT