Tên sản phẩm Giá

IPHONE 5G,5S

Dây nguồn đuôi sạc, tai nghe, mic 120k
Dây nguồn cảm biến, loa, cam trước, led 150k
Dây nút nguồn, volume, gạt rung, led, mic 150k
Cam sau 150k
Nút home 70k
Pin 230k
Màn hình 5G 450K
Màn hình 5S 450k
Phản quang 150k
Vỏ 280k
IPHONE 6G
Dây nguồn sạc, tai nghe, mic 160k
Dây nguồn cảm biến, loa, cam trước, mic 180k
Dây nút nguồn 150k
PHẢN QUANG 180K
Dây âm lượng 150k
Cam sau 200k
Sóng wifi 200k
RUNG 100K
Nút home 80k
Pin 280k
Vỏ 500k
IPHONE 6Plus
Dây nguồn sạc, tai nghe, mic 180k
Dây nguồn cảm biến, loa, cam trước, mic 180k
Dây nút nguồn, volume, gạt rung, led, mic 180k
Cam sau 280k
PHẢN QUANG 200K
Nút home 80k
Pin 300k
Vỏ 600k
sóng wifi 200k
IPHONE 6S
Dây nguồn sạc, tai nghe, mic 200k
Dây nguồn cảm biến, loa, cam trước, mic 200k
PHẢN QUANG 6S 200K
Dây nút nguồn, volume, gạt rung, led, mic 200k
Cam sau 200k
Nút home 80k
Pin 280k
SÓNG WIFI 200K
RUNG 100K
Vỏ 550k
IPHONE 6SPlus
Dây nguồn sạc, tai nghe, mic 230k
Dây nguồn cảm biến, loa, cam trước, mic 230k
Dây nút nguồn, volume, gạt rung, led, mic 230k
PHẢN QUANG 200K
Cam sau 450k
Nút home 80k
Pin 320k
SÓNG WIFI 250K
Vỏ 600k
IPHONE 7G
Dây nguồn sạc, tai nghe, mic 280k
Dây nguồn cảm biến, loa, cam trước, mic 280k
Dây nút nguồn, volume, gạt rung, led, mic 280k
Cam sau 580k
PHẢN QUANG 200K
Nút home
LINH TINH 50K
Pin 320k
RUNG 300K
Vỏ 650k
IPHONE 7Plus
Dây nguồn sạc, tai nghe, mic 300k
Dây nguồn cảm biến, loa, cam trước, mic 400k
Dây nút nguồn, volume, gạt rung, led, mic 350k
Cam sau 1.200k
Nút home
PHẢN QUANG 300K
LINH TINH 50K
Pin 350k
RUNG 350K
Vỏ 700k
IPHONE 8PLUS
Rung 250K
Cam sau 1.300k
Đuôi sạc 380k
Cảm biến 400k
PIN 380K
KÍNH LƯNG SAU 400K
VỎ 800K
IPHONE X
Đuôi sạc 550K
Nút nguồn 650K
Dây volum 500K
Loa ngoài 300K
Cảm biến 600K
Rung 400K
pin 650k
KÍNH LƯNG SAU 400K
LOA TRONG 400K
VỎ 1.200K
IPHONE XS MAX
Đuôi sạc 600k
Cam sau 1.700k
PIN 800k
KÍNH LƯNG SAU 500K
RUNG 400K
LOA TRONG 650K
LOA NGOÀI 400K
IPHONE 11
VỎ 1.500K
PIN 700K
KÍNH LƯNG SAU 700K
IPHONE 11 PRO
VỎ 2.500K
PIN 900k
KÍNH LƯNG SAU 800K
IPHONE 11 PRO MAX
VỎ CALL
PIN 900K
KÍNH LƯNG SAU 900K
IPAD
PHẢN QUANG IPAD AIR 1 700K
PHẢN QUANG IPAD MINI 1 600K
PIN IPAD PRO 10.5 850K
PIN IPAD AIR 1 700K
PIN IPAD MINI 2 500K
PIN IPAD PRO 9.7 INCH 750K
PIN IPAD MINI 1 500K
PIN IPAD AIR 2 700K
PIN IPAD 2 480K
PIN IPAD 3/4 500K
PIN MINI 4 600K
ĐUÔI SẠC AIR 1 350K
ĐUÔI SẠC IPAD AIR 2 500K
NÚT NGUỒN IPAD AIR 2 300K