Thay dây cảm biến, loa, cam trước, mic 7G

180,000