Thay dây nút nguồn, volume, gạt rung, led, mic 7G/8G

180,000